TV-Pajunen Oy Ab
Lapväärtintie 722
64300 Lapväärtti Finnland
Telefon: 06 2221 438