Tmi Seppo Kyyrö
Urjalantie 15
31760 Urjala Finnland
Telefon: 400485595