Prisma / Kotka
Hakamäentie 1
48400 Kotka Finnland
Telefon: 107635274